Artiklar   

Hemsidan

Matlagning

Bilder

Artiklar

Vällevnad
 
 
Några punkter för att effektivisera möten:
 

1. Sammankallande är ansvarig för att mötet blir effektivt.

2. Det skall finnas ett syfte med mötet och ett förväntat resultat.

3. Begränsa deltagaranalet.

4. Beräkna och håll tiden.

5. Det ska finnas en kallelse och agenda.

6. Det ska finnas start- och sluttidpunkt.

7. Situationsanpassa och variera mötet.

8. Skriv protokoll.

9. Följ upp fattade beslut och actions.


Om du verkligen vill förbättra era möten och därmed verksamheten, börja då med att utvärdera mötena.

- Var mötet bra?

- Fick alla som ville säga sitt?

- Kunde det varit kortare?

- Kunde ni som mötesdeltagare förberett er bättre?

- Vad kan göras bättre nästa gång?

Notera reflektionerna och spara dem för att lätt komma åt dem vid framtida utvärderingar!

 
 

Redaktör: snidre   Stefan Carlsson © 2002-2020.
Publiserad: 2008-05-29 Upphovsrätt och ansvarsbegränsning
Senast ändrad: 2008-08-13 E-mail: snidre@yahoo.com