Artiklar   

Hemsidan

Matlagning

Bilder

Artiklar

Vällevnad
 
 

 
 
Objektiv Buddhism
 
Objektiv Buddhism bygger på de delar som inte baserar sig på tro, traditioner eller vidskepelser, utan de delar som är våra faktiska existensiella erfarenheter. Det begränsar sig inte heller till vem du är - existensens villkor är den samma för alla - inte att förväxla med förmåga och möjlighet, vilket skiljer sig mellan individer.
 
Under sommaren 2009 blev jag rekommenderad att läsa en bok - Buddhism without believes, ref [1]. Jag har intresserat mig för ämnet under ganska många år nu, och boken inspirerade mig att skriva dessa sidor, utifrån mina egna funderingar i ämnet.

När jag skulle sätta en rubrik kändes det först naturligt att välja Buddhism utan tro. Men, jag fann efter lite funderande att det är inte troendet eller avsaknaden av det samma, som är det viktiga, utan snarare de delar som är objektiva, dvs. inte specifika subjektet.

Namnet är inte så viktigt, utan mer innehållet. Lika så, spelar det ingen roll om man kallar det för Buddhism eller någonting annat för den delen. Det är det faktiska innehållet som är det viktiga. Om det existerar ett självreflekterande intelligent liv någon annanstans i universum, så är det rimligt att dessa idéer dyker upp även där, men troligen under ett annat namn - om nu den intelligensen nyttjar etiketter som vi gör.

Det är också viktigt att poängtera att dessa idéer är inte är att betrakta som den enda absoluta sanningen - utan endast det bästa som har åstadkommits så här långt - ungefär som i vetenskaplig metodik. Meningen är att idéerna skall förändras och förhoppningsvis förbättras allteftersom nya erfarenheter tillförs.

En skillnad mot vetenskapen är dock att idéerna inte alltid går att testa eller leda i bevis. Exempelvis, frågan om karmas existens och funktion. Eller, frågan om människan i sin själ har en del som påverkas av hur vi lever, och som efter döden inkarnerar i ett nytt levande väsen. I båda dessa två fall, så vill jag definiera karma på ett sådant sätt att det blir begripligt och hanterbart. Det andra fallet vill jag dessutom ignorera så som hokus pokus, då det inte finns någon rationell modell hur det skulle fungera och framför allt, så går det inte att utvärdera objektivt.

Meningen är inte att försöka klura ut telefonnumret till Gud eller förklara meningen med livet och allting - utan istället arbeta för att klargöra hur verkligheten faktiskt ser ut, och på köpet kanske få verktyg för att kunna få ut mer av livet under den tid vi tillbringar i denna existens - för den är troligen den första, sista och enda som vi får uppleva.
 
 
 
 

 

Redaktör: snidre   Stefan Carlsson © 2002-2020.
Publiserad: 2010-04-29 Upphovsrätt och ansvarsbegränsning
Senast ändrad: 2011-01-11 E-mail: snidre@yahoo.com