Snidre Homepage

Stefan Carlsson © 2002-2020.

This material is copyright protected, and allowed for private usage only. All usage of this material, or parts of it, for commercial purposes are strictly forbidden! Unless specifically noted, all pictures and texts on the pages on this site are to be considered as artistic material, without any requirement of correctness or reliabilty.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, och är endast tillåtet för privat bruk. All användning av detta material, eller delar av det, för kommersiella ändamål är strängt förbjudet! Om inget annat är angivet är alla bilder och texter på denna hemsida att betrakta som konstnärligt material utan några som helst krav på korrekthet eller tillförlitlighet.